Maatschappelijk verantwoord ondernemen

People

Participatie Wajong

wajong-remarkRemark stelt zich open voor medewerkers met een beperking. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze zich inzetten en presteren naar hun kunnen. Zo ook bij Wajong medewerkers.

Inzet Werkleerbedrijven

Remark zet structureel werkleerbedrijven in die werken volgens de Wet Sociale werkvoorzieningen waarbij gewerkt wordt met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

werkleerbedrijf-remark

Help Vietnamese Weeskinderen

Stichting “Help Vietnamese Weeskinderen” is een particulier initiatief en slaagt er al een aantal jaren in d.m.v. actieve fondsenwerving geestelijke en/of lichamelijke gehandicapte weeskinderen in Vietnam een menswaardig bestaan te geven. Lees meer op de site van stichting “Help Vietnamese Weeskinderen“.

help-vietnamese-weeskinderen-remark

Look good… feel better

Look Good… Feel Better geeft op een positieve manier praktische informatie en advies over uiterlijke verzorging bij kanker. De Remark Groep draagt een steentje bij door verschillende verzorgingsproducten te doneren. Kijk op de website van de stichting voor meer informatie. www.lookgoodfeelbetter.nl

Planet

Milieu en energie besparende maatregelen

Het hoofdkantoor en magazijn is volledig voorzien van milieu – en energie besparende maatregelen. Daarnaast focust Remark op gebruik van zoveel mogelijk recyclebare verpakkingen.

 

Weren van schadelijke grondstoffen

Remark houdt een continue focus op milieu besparende producten en het weren van schadelijke grondstoffen zoals bijvoorbeeld microplastics en drijfgassen.

mileu-remark

Dierproefvrije productontwikkeling

Alle producten van Remark worden volledig dierproefvrij ontwikkeld.

 

Profit

Flexibiliteit

Remark werkt bewust zonder eigen productiecapaciteit om geen onnodige capaciteitsoverschotten en belasting op de omgeving te bewerkstelligen en tevens om op een zo flexibel mogelijke wijze te kunnen werken aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Mede hierdoor is er sprake van een nauwe samenwerking en loyaal partnership met leveranciers en producenten.

remark-front

Duurzame groei

De lange termijn focus van Remark stelt de continuïteit en de ‘gezondheid’ van de merken als primaat waarbij de winstgevendheid van de onderneming hiervan slechts een resultante is. Remark focust zich hiermee op duurzame groei.